Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 września 2015 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, studiujący na dwóch ostatnich semestrach studiów I i II stopnia, kierunków takich jak:

  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Turystyka i rekreacja

zakwalifikowani do udziału w projekcie, mają możliwość poszerzenia swoich kompetencji m.in. interpersonalnych, analitycznych, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Szczególnym atutem udziału w warsztatach kompetencyjnych jest możliwość realizacji zajęć warsztatowych w specjalistycznych modułach zawodowych prowadzących do uzyskania certyfikatów (także certyfikatów zewnętrznych).

Zajęcia są NIEODPŁATNE, realizowane przez praktyków biznesu zgodnie z harmonogramem.

  1. Ramowy Program Warsztatów Kompetencyjnych obejmuje m.in.:

Nazwa szkolenia Dla kogo?* Liczba godzin

Trening interpersonalny

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Turystyka i rekreacja 20 godzin

Analityka Biznesowa

Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość, Turystyka i rekreacja 20 godzin

Systemy Rezerwacji i Dystrybucji w Turystyce

Turystyka i rekreacja 25 godzin

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Turystyka i rekreacja 20 godzin

Symulacja biznesowa

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Turystyka i rekreacja 30 godzin
     

* warsztaty skierowane są do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia studiujących na kierunkach: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Turystyka i rekreacja

 

 Trening interpersonalny - m.in. relacje w kontaktach zawodowych, praca zespołowa, zarządzanie czasem i negocjacje, kształtowanie kreatywności

 Analityka Biznesowa - m.in. prezentacja programu rentowności i dźwigni finansowej, budżetowanie kapitałowe, metody analizy ekonomiczno - finansowej firmy, elementy związane z wartością i wyceną przedsiębiorstwa

Systemy Rezerwacji i Dystrybucji w Turystyce - m.in. wprowadzenie do Systemu Rezerwacji i Dystrybucji w turystyce, System GDS Amadeus, stosowanie nowoczesnych technik informatycznych w zakresie turystyki, System Merlin.X i KWHotel, tworzenie proj. biura podróży - prace symulacyjne

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych - zakończone certyfikatem ECDL Advanced

Symulacja biznesowa - podejmowanie decyzji w firmie - m.in. podejmowanie decyzji biznesowych przy wykorzystaniu symulatora biznesowego MARKETPLACE, budowanie zespołu zarządzającego firmą, wyłonienie lidera - współpraca i rozwiązywanie problemów i konfliktów, podejmowanie efektywnych decyzji, profesjonalna prezentacja na podstawie wyników gry

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów w Biurze Projektu - tj. w Biurze Karier WSIiZ, pokój nr 45.

O udziale w projekcie decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

 

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!